Loading...
Select language
Powered
by
partner logo

Informatie
voor scholen

Wij betrekken kinderen bij het oplossen van complexe vraagstukken van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Dit doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen volwassenen echt kunnen helpen met het oplossen van deze vraagstukken. De ideeën van kinderen vormen de basis voor de oplossingen waar wij onze opdrachtgevers mee verder helpen.

En… aan meedoen zijn geen kosten verbonden.

Meld je klas of school aan Button arrow

Waarom je als school mee wilt doen...

Door samen te werken met ConsultingKids, krijgen schoolklassen de kans om complexe vraagstukken voor een diversiteit aan organisaties, zowel in de publieke als private sector, te helpen op te lossen.

Deze samenwerking is niet alleen een leermoment over de professionele wereld voor de kinderen, maar verbreedt ook hun horizon in probleemoplossend denken. Gedurende het traject bij ConsultingKids ontwikkelen de leerlingen deze vaardigheden, die ze vervolgens universeel kunnen toepassen. De aangeleerde probleemoplossende technieken zijn ontleend aan methoden van vooraanstaande adviesbureaus en bekende managementconcepten uit boeken zoals 'Omdenken', 'Blue Ocean Strategy' en 'Design Thinking for Strategic Innovation'.


Op een leuke en vernieuwende wijze bieden we klassen een boeiend lesprogramma aan, dat spelenderwijs leren combineert met opdrachten, brainstormsessies, ontspanning en educatie. Wij nemen de kinderen gedurende deze dag uiterst serieus; zij dragen immers bij aan het oplossen van een vraagstuk waarop ze met recht trots kunnen zijn. Aan het einde van de dag worden de kinderen dan ook erkend als Junior Consultants en ontvangen ze een officieel diploma, waarop de vijf belangrijkste geleerde vaardigheden staan vermeld:

  • Niet meteen oplossen, eerst vragen stellen
  • Samen Ja-ennen
  • Oplossingen bedenken vanuit verschillende perspectieven
  • Uitleggen waarom en hoe
  • Ideeën & uitvindingen verbeteren en uniek maken

Maar onze gastles is slechts het begin. Wij nemen de kinderen serieus, en dat geldt ook voor onze opdrachtgevers. Na het traject bezoeken zij de klassen opnieuw of delen een video, niet alleen om de kinderen opnieuw te bedanken, maar ook om te laten zien wat er met hun ideeën is gebeurd. Dit geeft de kinderen inzicht in de impact van hun bijdrage.

Praktische zaken op een rij

De gastles is bedoeld voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 en sluit goed aan bij de ’21ste eeuwse vaardigheden’. Combinatieklassen zijn ook mogelijk.

We gaan een ochtend of middag met de klas aan de slag. Hierbij houden we gewoon rekening met de normale lestijden en pauzes.

Er zijn inderdaad geen kosten aan verbonden voor de school. Wij begeleiden de sessies en nemen alle materialen mee die nodig zijn.

Klopt! Vanuit ConsultingKids begeleiden we de gehele gastles. Wel vragen wij je als docent om aanwezig te blijven gedurende de gastles. Jullie zijn immers het vertrouwde gezicht voor de kinderen. Er is ook ruimte om wat achterstallig (nakijk)werk weg te werken wanneer wij met de klas bezig zijn. Hoe mooi is dat! Aanrader is om vooral ook lekker te observeren. Veel gehoorde feedback is dat het zo interessant is om te zien hoe ook andere kinderen opeens op staan tijdens de gastlessen van ConsultingKids omdat we ze vooral aanspreken op creativiteit, probleemoplossend vermogen en vrijdenken.

Graag stemmen we voor de sessie wel kort af of er nog bijzonderheden zijn in de klas waar we rekening mee moeten houden. We komen graag 15 minuten voordat de les begint om dingen klaar te zetten.

Na de gastles geven we graag een terugkoppeling over wat er met de ideeën van de kinderen is gebeurt. Dit doet onze opdrachtgever graag vaak in de vorm van een kort filmpje wat met de leerlingen gedeeld kan worden in de klas.

Daarnaast geven we jullie straks* kosteloos toegang tot ondersteunende materialen zodat jullie als klas de geleerde probleemoplossende vaardigheden ook kunnen blijven toepassen op eigen uitdagingen. Bijvoorbeeld voor problemen die spelen in de klas, op het schoolplein of voor bepaalde leerstof. Maar bijvoorbeeld ook om klassen als denktanks in te zetten voor schoolbrede vraagstukken rond onderwijsvisie, reorganisaties en meer.

Hoe mooi om zo de vaardigheden te kunnen blijven toepassen. Uiteraard alleen als jullie dat zelf ook willen. Niets moet!

* dit platform wordt nu ontwikkeld & getest en komt in het eerste kwartaal 2024 voor iedereen beschikbaar.

De kinderen werken mee aan een echt vraagstuk, het hoe en wat onthullen we pas tijdens de les!! Ze hoeven dus ook niks voor te bereiden.

Vanuit ConsultingKids is altijd iemand aanwezig en hij of zij begeleid de les van A tot Z. Daarnaast komen vaak 2-3 mensen mee vanuit de organisatie die het vraagstuk heeft ingebracht. Dan kan het dus zijn dat er een manager, wethouder, directeur of wie dan ook in de klas aanwezig is waar de kinderen onder andere ook vragen aan kunnen stellen om de beste oplossingen voor het vraagstuk te verzinnen.

Over ConsultingKids door docenten

Christine

De kinderen vonden het een hele leuke les. Mooi dat ze deze vaardigheden zo aangeboden krijgen en ik vond het zelf heel interessant om te zien hoe andere kinderen opeens opstonden in de klas door zo probleemoplossend bezig te zijn. Een aanrader!

Christine van Dalfzen Leraar groep 7/8, De Octant, Assendelft
Liselotte Pil

Echt een mooi les die ik iedereen zou aanraden. Anders denken en anders leren en een echt vraagstuk oplossen. Super!

Liselotte Pil Leraar groep 7, basisschool Meester Snel, Losser
Christiaan Visser

Een super leuke ochtend! Wat een energie!

Christiaan Visser Leraar groep 8, OBS Twiske, Amsterdam

Wil jij een gastles
in jouw klas
ervaren?

Blue line

Meld je aan! Zodra we een opdracht hebben waarbij we klassen bij jullie in de buurt kunnen betrekken nemen we contact op om verder af te stemmen. Hoe snel dit is is lastig te zeggen. Soms is dit binnen enkele weken en soms duurt het een paar maanden.